30 Haziran 2020 İtibariyle Avrupa Birliği Tarafından Tanımlanan Genel Devlet Borç Stoku ve Kamu Net Borç Stoku

30 Haziran 2020 itibarıyla “Avrupa Birliği Tarafından Tanımlanan Genel Devlet Borç Stoku” 1.767,6 milyar TL, “Kamu Net Borç Stoku” ise 924,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde hisse senetlerinin GSYH'ye oranı 39,4% ve 20,6% olarak gerçekleşmiştir. sırasıyla.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Avrupa Birliği Tarafından Tanımlanan Genel Devlet Borç Stoku İstatistikleri ve Kamu Net Borç İstatistikleri bölümlerine bakınız. internet sayfası.