30 Haziran 2020 İtibariyle Türkiye'nin Brüt ve Net Dış Borç Stoku

Türkiye Gayri Safi Dış Borç Stoku 421,8 milyar ABD Doları, Türkiye Net Dış Borç Stoku ise 244,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 30 Haziran 2020. Bu dönemde hisse senetlerinin GSYİH'ye oranları sırasıyla 56,8% ve 32,9% oldu.

Ayrıntılı bilgi için lütfen "Türkiye Dış Borç İstatistikleri" bölümüne bakınız. internet sayfası.